Om oss!

Välkomna till Soldalaskolans årskurs 6 elever! Vi är 60 barn som går i klassen och tillsammans är det vi som fotar, filmar, designar och publicerar våra inlägg. Med hjälp av Ipads och datorer kan vi dela med oss av våra skolarbeten för varandra och för hela världen!

Tanken är att vi ska blogga om olika saker som vi gör i skolan inom alla ämnen, hur och vad vi gör för att nå målen i LGR11 och reflektera över vårt eget lärande.

Allt som vi lägger upp på bloggen har vi själva skapat. Vi tar hjälp av olika appar för att göra bilderna och klippen lite roligare, skulle vi känna att vi vill låna någon annans bild frågar vi självklart först! Är det något ni därute vill låna från oss så går det säkert bra om också ni ser till att fråga först!

Med denna blogg får vi bland annat utveckla vår förmåga att formulera oss i tal och skrift. Vi får även chansen att anpassa vårt språk efter olika syften, mottagare och sammanhang. Genom att publicera våra skolarbeten blir vi mer medvetna om vad vi arbetar med, varför och vad vi ska lära oss. Vi kan synliggöra och sätta ord på våra tankar om vad vi lär oss.