Om läsning

Vikten av att läsa

Vi på skolan har ett stort ansvar när det gäller att grundlägga ett bestående intresse för läsning, men elevernas lust att läsa utanför skolan måste också stimuleras. Man brukar räkna med att man behöver minst 5000 timmar av ihärdig övning för att bli bra på något, t ex spela gitarr, hoppa höjdhopp, spela golf eller att läsa.
Skolans tid räcker inte till för att utveckla läsningen till en färdighet och läsningen har stor betydelse för alla skolämnen. Mycket tid måste därför läggas ner på läsning utanför skolan. Att läsa på dataspel, text på TV/film o dyl. räcker inte för att de ska nå den läsfärdighetsnivå som är nödvändig.

Några tips/råd:

  1. Prata mycket med barnen. Läs för barnen och uppmuntra dem att läsa själva. Då får de ett rikt ordförråd som betyder mycket för deras framgång i skolan.
  2. Ställ tydliga krav och ha höga förväntningar. Hur våra barn lyckas både i skolan och i livet beror mer på att de anstränger sig och gör sitt bästa än på deras begåvning. Även om begåvningen inte är oväsentlig.
  3. Stärk ditt barns självkänsla och självförtroende. Uppmuntra alla framsteg, i synnerhet om du har barn med skolsvårigheter. Med en bra självkänsla och ett gott självförtroende ger de inte upp lika lätt när de misslyckas.
  4. Tala ofta med dina barn om hur viktigt det är att de lyckas i skolan.
  5. Hur bra vi presterar beror på hur mycket vi tränar. Se därför till att barnen gör sina läxor. Hjälp dem om det behövs

Skolans viktigaste, mest outnyttjade resurs och lärarnas bästa medarbetare är föräldrarna.