måndag 15 december 2014

Faktatexter

Under de senaste veckorna har vi jobbat med faktatexter som handlar om djur och växters livscyklar. Det har varit intressant att få veta mer om djur och växternas liv, från födsel till fullvuxna. Det har också varit lite svårt för vissa att hitta en pålitlig källa, som man kan få sann information från.

Vi har också skrivit allt med egna ord, fast om meningen som står i texten inte går att ersättas så får man skriva det ändå. Styckeindelningar och underrubriker har varit väldigt viktiga i den här uppgiften, för att dela upp stadierna. 
Men det har varit kul och lärorikt samtidigt eftersom att man har fått vara lite källkritisk.  


Många är nog nervösa eftersom att livscykeln betygsätts och är även ett av de första betyg vi får.
Tilda LS och Sara K

Varför är det viktigt att läsa?

I dagens samhälle krävs det av oss människor att läsa och förstå olika typer av texter som vi möter i vardagen. Allt från att läsa tidningen varje morgon, till att söka jobb eller arbeta kräver läsning. Läsningen innehåller också några moment som t.ex läsförståelse och sammanfatta texter, stavning, fantasi osv. Allt börjar i skolan när du ska lära dig läsa, 


Om man läser mycket böcker
kan man bli smartare.  

Linus.O Philip.T Lazar.A Christian.B
                                                                  

KO-ordinater


Vi pratade om KO-ordinater på matematiklektionen, man skulle kolla på ett KO-nstigt diagram och se vart t.e.x en ko befann sig på diagrammet. Om man är en ko som har gått vilse i den gigantiska kohagen så är det bra att kunna KO-ordinater eller om man gått vilse i skogen, för då kan man skriva in destinationens KO-ordinater på sin GPS. Därför skulle det vara bra om korna gick i skolan och lär sig om KO-ordinater och om bönderna köpte GPS:er istället för kobjällror :3. Vi tyckte det var roligt och ganska enkelt, man förstår hur kossorna orkar fokusera.  

Jenny, Kenny, Amanda, Alva och Josefine


Våra första betyg
Första terminen är snart slut, och alla väntar förväntansfullt på våra första betyg. Vi har kämpat dag efter dag till denna stund. Många är stressiga och nervösa för betygen.

Ända sen vi började 6:an efter sommarlovet har lärarna tjatat in att vi måste göra vårt bästa i alla ämnen.  De berättar tydligt för oss vad som krävs för att få ett bra betyg.

Under den här terminen har vi lärt oss mycket om betygssystemet och hur det fungerar. För att få minst ett E måste man ha uppnått alla kunskapskrav som krävs i E nivån. Om man uppnår alla i E nivån och några på C nivån så kan man få ett D. B kan man få om man  klarar allt på C men bara några på A. Det är ganska  komplicerat system som tog tid att läras in. 


Nu förstår vi att vi måste ta allt på allvar. Nu är det snart julavslutning och då får vi betygen.  

Moa Lindqvist Borup, Wilma Mäkelä Mouritsen och Sara Dolk Petersson

Gestaltande beskrivning
Vi är två elever från Soldalaskolan i Södertälje vi har fått en läxa. Läxan handlar om att vi ska skriva om några meningar med gestaltande beskrivning.

1. Vi ska skriva om en vacker morgon i mitten av juli .

2. Vi ska skriva jag mötte en farlig hund på ett gestaltande sätt.

3.Vi ska skriva jag blev jätteglad på fyra olika gestaltande sätt.
                                      

Vi har lärt oss att inte säga ”jag såg en fjäril” men att säga ”jag såg en flygande liten insekt som hade röda vackra vingar”

Av: Zhan Mark och Mario Nagi

Matteprov
I fredags så hade vi ett matteprov. Matteprovet handlade om kapitel 1, decimaltal och kapitel 2, procent, som vi har arbetat med i våran mattebok. 

Det första bladet var del A, var ganska enkelt men del B var svårare, för att det var mer komplicerade tal och man behövde förklara hur man hade räknat ut. Vi fick repetera innan provet för att vara mer säkra. Vi fick arbeta i våran mattebok och vi fick även ett papper hem med liknande uppgifter.

Våran lärare kommer att rätta våra prov och vi kommer få veta hur många poäng rätt och hur vi tänkte på provet och så kommer det att påverka våra betyg i slutet av terminen. 


Vi fick 80 minuter på oss att göra provet, man var lite stressad på del A för att man visste inte om man skulle hinna riktigt, men när vi var på del B så kunde vi det lugnt för att det var ganska lång tid kvar. När vi var klara med provet kunde vi ta det lugnt och vi fick göra lite eget arbete.

tisdag 9 december 2014

Integritet


Integritet? Vad är det? Det var våra två första frågor när vi startade svenska lektionen höst terminen 2014. När  man är ute på sociala medier använder man integritet utan att man märker det. Vi säger att du tar en bild på en kompis och ska lägga upp det på t.ex din Instagram och då måste du fråga ifall du får ta kortet, annars inkräktar du på kompisens integritet. Integritet är ett sorts skydd över dina personliga saker som familj, bakgrund och hemligheter. Flera gånger om dagen finns det människor som inkräktar på andras integritet, flera gånger om dagen finns det människor som inte känner sig trygga, rädda och oroliga på internet. Därför måste man vara försiktig med vad man skriver och vilka bilder man lägger upp.


Av: Linn och Tindra

English

We have learned a lot English like grammar, difficult words and to read texts  without a problem. We have a vocabulary test every week on a Friday 
and we can speak very good English. We can read the text fluent and not be lost in the text. After a capital we have an English diagnos. 
Soon it is Christmas and we will have an English paper to do in school about Christmas. And now we are finish with the English Christmas paper.  


By: George, Kirolos, Tobias and Jakob