torsdag 20 mars 2014

Vecka 13

Veckoplanering:

Måndag:
Slöjd
Idrott - grupp 1
Läxhjälp 13.50 - 14.20

Tisdag:
Idrott alla grupper
Läxa för läsgrupper (Habib och Solstenen)
Läxhjälp 13.50-14.20

Onsdag:
Idrott grupp 2 och 3

Torsdag:
Bild
Musik
IUP timme

Fredag:
Eng-läxa glosor + text "Science camp"

Veckans arbete:

No:
Förberedelse inför NO prov onsdag 26/3 v.13
Arbeta med planscherna om våra fem sinnen: syn, hörsel, känsel, smak och lukt

Ma:
Problemlösning
Repetition kap 6, 7, 8

So:
Buddhismen

Eng:
Science camp

Sv:
Sagotema
Läsförståelse i samtalsgrupper
Sagopjäser
Forts. med styckeindelning och dialog i berättande text

Utvärderingsfrågor:

Hur kändes det att göra läsförståelsetestet?
Varför är det viktigt att läsa?

Inga kommentarer: