måndag 9 september 2013

Vikten av att läsa


Dokumentet som togs upp på föräldramötet om vikten av att läsa finns att läsa om du klickar på länken nedan. Dokumentet finns även på Soldalaskolans hemsida under fliken "viktiga dokument".

Vikten av att läsa