onsdag 4 september 2013

Matematik

Grupparbete för att lösa matematikproblem inför införande av Algebra

Problemlösningsuppgiften

Philip och Linn jobbar hårt med att lösa problemet

Rebecca, Jiraporn och David