fredag 30 augusti 2013

NO Fältstudier

Barrträd

En

 

Enbär

Gran

Grankotte

Granbarr som sitter en och en

Lärk

Lärkkottar

Lärkbarr som sitter en och en och är mjuka

Tall

Tallkotte

Tallbarr som sitter i par

Fältstudier i vår skog nära skolan